Dla każdego człowieka ważne jest, aby miał wpływ na swoje życie, mógł podejmować decyzje i był integralną częścią społeczeństwa. Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie.