Przywiązujemy wielką wagę do przygotowania do pracy i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownia aktywizacji zawodowej to miejsce, które daje szanse na poznanie swoich predyspozycji zawodowych oraz stwarza warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika.

 

W pracowni stolarskiej uczestnicy zapoznawani są z narzędziami i przyrządami stolarskimi oraz uczą się wykorzystywać je w praktyce. Nauka polega na stopniowaniu trudności wykonawstwa różnych elementów i prac. Podczas zajęć uczestnicy wykonują ozdoby drewniane, półki, szafki, odnawiają stare meble itp.

 

W pracowni rękodzieła artystycznego realizowane są głównie założenia ergoterapii, takie jak nauka samodzielności i samowystarczalności. Zajęcia ukierunkowane są na wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych technik artystycznych. Pracownia rękodzieła pozwala na rozwijanie umiejętności w wielu płaszczyznach takich jak: tkactwo, malarstwo, decoupage, dekoratorstwo i wiele innych technik artystycznych poprzez kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów.

 

Terapia zajęciowa w pracowni krawieckiej ma na celu przyswojenie i opanowanie przez uczestników prostych umiejętności związanych z krawiectwem maszynowym i ręcznym oraz opanowanie czynności dotyczących haftowania oraz wyszywania ściegiem krzyżykowym. Wykonywane są tu prace wymagające dużej dokładności i cierpliwości, m.in. zabawki, kartki okolicznościowe, serwety, poduszki, obrazy.

 

Pracownia gospodarstwa domowego ma na celu zdobywanie umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, przestrzegania zasad higieny pracy, wyrabianie zamiłowania do porządku, estetycznego nakrywania do stołu, kulturalnego zachowania się przy stole.

 

Pracownia plastyczna daje duże spektrum wyrazu artystycznego, każdy uczestnik może pracować w dowolnej technice plastycznej, w zależności od upodobań.

 

W zakresie tematycznym ogrodnictwa uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami pielęgnacji i hodowli roślin, a także uprawy warzyw i owoców. Pracownia utrzymuje porządek wokół budynku, pielęgnuje rośliny ozdobne w ogrodzie oraz zajmuje się koszeniem trawnika. Zajęcia tego rodzaju rozwijają umiejętność współpracy w grupie. Ponadto uczestnicy tej pracowni wykonują piękne witraże techniką tiffaniego.

 W rehabilitacji prowadzonej przez pracownię ceramiczną są stosowane techniki garncarstwa, ceramiki polegające na lepieniu, formowaniu i modelowaniu w glinie, przez co rozwija sprawności manualne, wyobraźnię i samodzielność twórczą uczestników. W pracowni powstają wazony, patery, anioły, figurki itp. Pracownia posiada piec ceramiczny, w którym wypala się i szkliwi to, co zostało przygotowane.

 Praca jest dla każdego bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Stanowi tym samym ogromną wartość dla każdego człowieka. Praktyki mają na celu zwiększenie ich niezależności, dzięki której będą mogli stać się wartościowymi pracownikami na chronionym i otwartym rynku pracy.

 Terapia psychologiczna odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Nastawiona jest na wyrównanie deficytów i ma na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Terapia, w każdym przypadku, dostosowana jest do możliwości uczestnika.

 

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest realizowanie zadań w zakresie przywrócenia i utrzymania możliwie pełnej sprawności fizycznej, a tym samym jak największej samodzielności i niezależności społecznej. Zajęcia odbywają się codziennie, dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, mają charakter indywidualny i grupowy.

Dla każdego człowieka ważne jest, aby miał wpływ na swoje życie, mógł podejmować decyzje i był integralną częścią społeczeństwa. Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie.