Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest realizowanie zadań w zakresie przywrócenia i utrzymania możliwie pełnej sprawności fizycznej, a tym samym jak największej samodzielności i niezależności społecznej. Zajęcia odbywają się codziennie, dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, mają charakter indywidualny i grupowy.