Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie jest pierwszą placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie, która rozpoczęła swoją działalność 1 października 1998 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju, poprawy sprawności psychofizycznej niezbędnej do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości, a także do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy warsztatu poprzez pracę w poszczególnych pracowniach uczą się samodzielności zwłaszcza w zakresie budżetu osobistego, posługiwania się pieniędzmi, umiejętności codziennego życia jak zakupy, sprzątania oraz relacji z innymi ludźmi. Poznają też zasady instytucji życia społecznego oraz korzystania z nich.

Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.