Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wtz-rymanow.org.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj dalej", "Dowiedz się więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa wtz-rymanow.org spełnia wymagania w 95.23 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Wojtoń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  • Jedno wejście główne od strony parkingu, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z chodnika wyłożonego kostką.
  • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim i szerokie drzwi. Zarówno schody, jak i podjazd wykonane są z materiałów antypoślizgowych. Przy wejściu do budynku brak progów.
  • Do budynku, od strony ulicy, znajduje się dodatkowe wejście spełniające funkcję wyjścia ewakuacyjnego oraz wejścia dla pracowników administracji i interesantów (pracownicy administracji oraz kierownik WTZ zajmują pomieszczenia znajdujące się na I piętrze).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze i schody w głównej części budynku są szerokie i dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wykonane zgodnie z prawem budowlanym, wyłożone płytkami antypoślizgowymi.
  • Na piętro budynku prowadzą szerokie schody ( bez windy). W budynku jest dostępny schodołaz, który umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń na piętrze.
  • W drugiej części budynku na piętro do pomieszczeń administracyjnych prowadzą wąskie schody bez windy.
 3. Opis dostosowań:
  • Mała pochylnia ułatwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Wszelkich informacji udzielają kierownik WTZ oraz instruktorzy poszczególnych pracowni.
  • Przy wejściu głównym znajduje się duża szatnia dla uczestników WTZ.
  • Toalety i łazienki dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń dróg ewakuacyjnych przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dotyczy to wszystkich pomieszczeń ewakuacyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • WTZ posiada duży parking, dostępny zarówno do uczestników WTZ jak i pracowników oraz interesantów. Osoby niepełnosprawne dowożone są busami pod drzwi budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.;
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.

 

I. Wprowadzenie

 1. Szanując prywatność użytkowników odwiedzających wydawane przez nas witryny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie (zwane dalej PSONI Koło w Rymanowie) stosuje niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych użytkowników.
 2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryn PSONI Koło w Rymanowie.
 3. W szczególności Polityka prywatności dotyczy następujących witryn należących do:
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie - publikowanej pod adresem www: psoni-rymanow.org
  • Zakład Aktywności Zawodowej - publikowanej pod adresem www: zazrymanowzdroj.com.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej - publikowanej pod adresem www: wtz-rymanow.org
  • Środowiskowy Dom Samopomocy - publikowanej pod adresem www: sds-rymanow.org.pl
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - publikowanej pod adresem www: orew-rymanow.org.pl

II. Zbieranie danych

 1. Podczas wizyt na stronach naszych witryn internetowych zbierane są dane o odwiedzających, w tym:
  • dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera,
 2. Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), zawierają szereg informacji o użytkownikach odwiedzających nasze witryny. Znane nam są:
  • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
  • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
  • adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,
  • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
  • nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTP,
  • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
  • adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do stron PSONI Koło w Rymanowie nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.

III. Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

 1. PSONI Koło w Rymanowie zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady:
  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny, w szczególności nie są kojarzone z danymi osobowymi użytkowników.
  • nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn.
 2. Administrator serwera i administratorzy serwisów mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

IV. Ciasteczka [Cookies]

 1. Kiedy użytkownik który wchodzi na strony naszych witryn, na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
 8. Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze.
 9. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

VIII. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Data ostatnio dokonanych zmian uwidoczniona jest na początku niniejszej Polityki prywatności.

IX. Zastrzeżenia

 1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione
 2. Publikowane przez PSONI Koło w Rymanowie witryny zawierają odnośniki do innych stron internetowych (www). Nasze Stowarzyszenie PSONI Koło w Rymanowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wyszczególnionych we wprowadzeniu witryn PSONI Koło w Rymanowie. Namawiamy, by po przejściu z naszych witryn na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.

X. Informacje dodatkowe

 1. W ramach prowadzonych witryn internetowych nie gromadzimy, nie zapisujemy, nie przetwarzamy i nie wykorzystujemy imiennych danych osobowych użytkowników.

 

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 20 maja 2017 r.

 

PSONI Koło w Rymanowie przetwarza dane osobowe zgodnie z tzw. RODO tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). RODO jest aktem prawnym obowiązującym od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej.

W trosce o wysoki standard bezpieczeństwa zebranych danych Stowarzyszenie wprowadziło wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych - zbiór dokumentów zawierający m.in. katalog czynności przetwarzania danych, analizę zagrożeń i zabezpieczeń danych osobowych, wewnętrzne procedury postępowania z danymi.

Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. dane osobowe pracowników, członków, wolontariuszy, osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia. Poniżej udostępniamy tzw. klauzule informacyjne zawierające podstawowe informacje o przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych - Danuta Bętkowska, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów, tel. 13 43 56 620 (od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00)

 

Lista załączników: