PSONI Koło w Rymanowie przetwarza dane osobowe zgodnie z tzw. RODO tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). RODO jest aktem prawnym obowiązującym od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej.

W trosce o wysoki standard bezpieczeństwa zebranych danych Stowarzyszenie wprowadziło wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych - zbiór dokumentów zawierający m.in. katalog czynności przetwarzania danych, analizę zagrożeń i zabezpieczeń danych osobowych, wewnętrzne procedury postępowania z danymi.

Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. dane osobowe pracowników, członków, wolontariuszy, osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia. Poniżej udostępniamy tzw. klauzule informacyjne zawierające podstawowe informacje o przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych - Danuta Bętkowska, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów, tel. 13 43 56 620 (od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00)

 

Lista załączników: