Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wtz-rymanow.org.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj dalej", "Dowiedz się więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa wtz-rymanow.org spełnia wymagania w 95.23 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Wojtoń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  • Jedno wejście główne od strony parkingu, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z chodnika wyłożonego kostką.
  • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim i szerokie drzwi. Zarówno schody, jak i podjazd wykonane są z materiałów antypoślizgowych. Przy wejściu do budynku brak progów.
  • Do budynku, od strony ulicy, znajduje się dodatkowe wejście spełniające funkcję wyjścia ewakuacyjnego oraz wejścia dla pracowników administracji i interesantów (pracownicy administracji oraz kierownik WTZ zajmują pomieszczenia znajdujące się na I piętrze).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze i schody w głównej części budynku są szerokie i dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wykonane zgodnie z prawem budowlanym, wyłożone płytkami antypoślizgowymi.
  • Na piętro budynku prowadzą szerokie schody ( bez windy). W budynku jest dostępny schodołaz, który umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń na piętrze.
  • W drugiej części budynku na piętro do pomieszczeń administracyjnych prowadzą wąskie schody bez windy.
 3. Opis dostosowań:
  • Mała pochylnia ułatwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Wszelkich informacji udzielają kierownik WTZ oraz instruktorzy poszczególnych pracowni.
  • Przy wejściu głównym znajduje się duża szatnia dla uczestników WTZ.
  • Toalety i łazienki dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń dróg ewakuacyjnych przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dotyczy to wszystkich pomieszczeń ewakuacyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • WTZ posiada duży parking, dostępny zarówno do uczestników WTZ jak i pracowników oraz interesantów. Osoby niepełnosprawne dowożone są busami pod drzwi budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.;
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.