29 sierpnia 2019r. uczestnicy WTZ wzięli udział w XIV Podkarpackim Festiwalu Rekreacji i Zabawy "Pożegnanie Lata". Organizatorem imprezy był Przeor Konwentu oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Festiwal odbył się w kompleksie ogrodowo - rekreacyjnym na terenie Zakonu.