18 września b.r. self-adwokaci z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie uczestniczyli w spotkaniu, którego inicjatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, a gospodarzem Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju. Przygotowane warsztaty realizowano w ramach projektu "Usłysz głosy self-adwokatów”.

Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z pojęciem "godność", "równość", "wolność" oraz uświadomienie, że każdy człowiek ma takie same prawa i jest równy wobec prawa (Art. 32 Konstytucji RP).