W roku 2020 zrealizowano grant w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej oraz środków i sprzętu do dezynfekcji dla pracowników WTZ PSONI Koło w Rymanowie.

 

Projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany jest ze środków UE

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 27.11.2020 r.

Łączna wysokość grantu: 9 072,00 zł