Terapia psychologiczna odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Nastawiona jest na wyrównanie deficytów i ma na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Terapia, w każdym przypadku, dostosowana jest do możliwości uczestnika.