W pracowni rękodzieła artystycznego realizowane są głównie założenia ergoterapii, takie jak nauka samodzielności i samowystarczalności. Zajęcia ukierunkowane są na wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych technik artystycznych. Pracownia rękodzieła pozwala na rozwijanie umiejętności w wielu płaszczyznach takich jak: tkactwo, malarstwo, decoupage, dekoratorstwo i wiele innych technik artystycznych poprzez kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów.