Pracownia gospodarstwa domowego ma na celu zdobywanie umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, przestrzegania zasad higieny pracy, wyrabianie zamiłowania do porządku, estetycznego nakrywania do stołu, kulturalnego zachowania się przy stole.