Przywiązujemy wielką wagę do przygotowania do pracy i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownia aktywizacji zawodowej to miejsce, które daje szanse na poznanie swoich predyspozycji zawodowych oraz stwarza warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika.