Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zawiera wpis o wskazaniu do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do WTZ.
  2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  3. Posiadane opinie psychologiczne i dokumentację medyczną.
  4. Kopia ostatniego świadectwa ukończenia nauki.