19.06.2019r. odbył się Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu mieliśmy przemarsz po rynku. Następnie występowaliśmy przed budynkiem OREW dla kolegów, koleżanek i całej kadry z innych placówek. Po występie mieliśmy gry i zabawy oraz dyskotekę, ma której wszyscy się świetnie bawili.