Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie eksponują nasze barwy narodowe.